Báo cáo cập nhật nhanh cổ phiếu ACV

Nguồn báo cáo: VCBS
Doanh nghiệp liên quan: ACV
Ngày phát hành: 30/06/2020

VCBS dự phóng KQKD cho ACV trong 02 kịch bản. Với giả định các đường bay quốc tế được mở lại từ đầu tháng 08/ 2020, năm 2020 ACV đạt doanh thu 9.996 tỷ đồng (-45,5% yoy), lợi nhuận cho cổ đông công ty mẹ đạt 2.580 tỷ đồng (-68,53% yoy), tương ứng với EPS 2020 là 1.067 VNĐ. Trong trường hợp xấu hơn là các đường bay quốc tế được mở lại từ đầu tháng 10/2020, năm 2020 ACV đạt doanh thu 8.872 tỷ đồng (-51,6% yoy), lợi nhuận cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.771 tỷ đồng (-78,41% yoy), tương ứng với EPS 2020 là 732 VNĐ. Do triển vọng kinh doanh phụ thuộc nhiều vào diễn biến của dịch bệnh Covid19 và khả năng hồi phục kinh tế của Việt Nam cũng như các nước trên thế giới sau dịch bệnh, VCBS khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu ACV.