VOS: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 15,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VIETINBANK SECURITIES
Doanh nghiệp liên quan: VOS
Ngày phát hành: 27/06/2023
Diễn biến giao dịch cổ phiếu VOS trong phiên giao dịch 27.06.2023 ghi nhận diễn biến giao dịch khá tích cực khi tăng lên 13.100 đồng tương đương với mức tăng 4,0%. Ngoài ra, chỉ báo MACD cũng đồng thời ghi nhận tín hiệu mua vào tích cực trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, chỉ báo định hướng cũng cho thấy kịch bản điều chỉnh và tích lũy của cổ phiếu VOS kéo dài từ 07/06/2023 có khả năng cao kết thúc, tiến tới bước vào nhịp tăng giá mới.