HLD: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 68,300 đồng / cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: HLD
Ngày phát hành: 11/03/2022
Sau khi xem xét tiềm năng cũng như rủi ro có thể phát sinh, chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu HLD với mức giá mục tiêu cho giai đoạn 1 năm là 68,300 VNĐ/cp, tương ứng mức sinh lời 59.6% so với giá đóng cửa ngày 10/3/2022