Ngành Bất động sản Khu công nghiệp: 1H.2023

Nguồn báo cáo: VCBS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 28/12/2022
Chi phí nhân công khá thấp trong khu vực vẫn là điểm hấp dẫn trong vài năm tới. Giá điện phục vụ kinh doanh ở mức thấp so với các nước khác. Tỷ giá khá ổn định. Tương đồng về văn hóa và ổn định về chính trị, vị trí gần với Trung Quốc. Ký nhiều FTA hỗ trợ cho xuất/nhập khẩu.Nhiều ưu đãi thuế khi đầu tư.