SIP: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 130,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: AGRISECO
Doanh nghiệp liên quan: SIP
Ngày phát hành: 21/06/2023
SIP có kết quả kinh doanh tăng trưởng bền vững với doanh thu và lợi nhuận lần lượt tăng trưởng kép 30% và 43% trong vòng 7 năm qua. Với tiềm năng từ quỹ đất thương phẩm KCN lớn ở TP. HCM, Tây Ninh cùng với nguồn thu ổn định từ mảng kinh doanh hạ tầng điện, nước, chúng tôi đánh giá SIP là một cổ phiếu tiềm năng để đầu tư. Cổ phiếu hiện đang được định giá ở mức hấp dẫn với P/B ở mức ~ 2,8x lần, thấp hơn so với bình quân 5 năm trong quá khứ. Đồng thời, SIP trả cổ tức tiền mặt đều đặn 30 - 45%. Do đó, AGR khuyến nghị MUA cổ phiếu SIP với nâng giá mục tiêu trong vòng 1 năm tới 130.000 đ/cp (upside 22% so với giá hiện tại). Tuy nhiên cũng cần lưu ý rủi ro (1) tiến độ chuyển sang HOSE chậm (2) Tiến độ cho thuê đất chậm.