MSN: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 93,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: MSN
Ngày phát hành: 04/03/2024
Bằng phương pháp SOTP, BVSC xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu MSN là 93.200 đồng/cp và khuyến nghị OUTPERFORM. Chúng tôi cho rằng thời điểm khó khăn nhất về áp lực tài chính đã qua, và sự phục hồi mạnh mẽ về lợi nhuận của Tập đoàn, nhờ sự vững vàng của các mảng kinh doanh Tiêu dùng và chi phí lãi giảm, sẽ tạo động lực tích cực cho giá cổ phiếu trong năm 2024. BVSC cũng nhấn mạnh cổ phiếu MSN, bên cạnh một số blue-chips khác, có thể sẽ thu hút dòng tiền trong câu chuyện nâng hạng sắp tới của thị trường chứng khoán Việt Nam