Báo cáo chuyên đề: Cơ hội từ những doanh nghiệp mở rộng công suất năm 2023

Nguồn báo cáo: AGRISECO
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 23/12/2022
Bước sang năm 2023, thị trường chứng khoán khả năng sẽ phân hóa rõ nét và việc lựa chọn đúng ngành, đúng mã cổ phiếu sẽ là bài toán cần đặt lên hàng đầu. Trong đó những cổ phiếu ưu tiên lựa chọn là cổ phiếu của những doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận tốt trong năm 2023. Một trong những chiến lược tìm kiếm là sàng lọc các doanh nghiệp đang đầu tư mở rộng công suất, đây là động lực quan trọng để các doanh nghiệp phát triển cũng như gia tăng quy mô hoạt động. Trong báo cáo này, Agriseco Research kính gửi Quý khách một số cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng kết quả kinh doanh đến từ việc mở rộng công suất giai đoạn tới.