Triển vọng kinh tế Việt Nam 2H/2020

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 08/07/2020

Một số dự báo của KBSV về kinh tế Việt Nam trong 6 tháng cuối năm như sau: 1) Tăng trưởng GDP năm 2020 ở mức 3.0%, với sự hồi phục của nhu cầu tiêu dùng nội địa và giải ngân đầu tư công. Hoạt động sản xuất cũng được kỳ vọng đã chạm đáy vào tháng 4 và tháng 5 và hiện đang trên đà phục hồi; 2) CPI bình quân ở mức 4.0% cho cả năm 2020, nằm trong mục tiêu lạm phát mà Chính phủ đề ra; 3) Chính sách tiền tệ duy trì trạng thái nới lỏng có kiểm soát, với cung tiền và tín dụng lần lượt là 12% và 10%, để giữ tỷ giá USD / VND ổn định ở mức 23,500 đồng vào cuối năm và giữ mức giảm giá nhẹ ở 1.5% so với đầu năm.