GVR: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 23,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: GVR
Ngày phát hành: 20/06/2023
1Q2023, GVR ghi nhận doanh thu thuần 4,315 tỷ VND (-15% yoy), LNST 756 tỷ VND (-43% yoy). Các mảng mủ cao su, công nghiệp cao su, gỗ và các sản phẩm từ gỗ của GVR khó phục hồi trong 2023 Nam Tân Uyên 3 là động lực tăng trưởng KCN của GVR trong ngắn và trung hạn GVR đang tập trung tiến hành thủ tục, đẩy nhanh tiến độ cho 8 dự án KCN, kì vọng có thể đi vào khai thác trước 2026