FRT - Mục tiêu tăng gấp 3 doanh thu chuỗi Long Châu năm 2020

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: FRT-FPT
Ngày phát hành: 29/05/2020

FRT đặt kế hoạch giảm 14% YoY doanh thu FPTshop và tăng gấp 3 lần doanh thu Long Châu năm 2020 trong bối cảnh thị trường ICT tăng trưởng chậm lại - FRT đặt mục tiêu hòa vốn chuỗi Long Châu năm 2022 sau khi doanh thu đạt 4,500 tỷ đồng - Dự kiến kết quả kinh doanh quý 2/2020 giảm 15-20% so với quý 1/2020 do dịch Covid-19