Ngành điện: Báo cáo dự báo Ngành điện sản xuất từ năng lượng tái tạo phi thủy điện

Nguồn báo cáo: VIETINBANK SECURITIES
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 04/11/2020
Báo cáo dự báo Ngành điện sản xuất từ năng lượng tái tạo phi thủy điện (NLTT) tại Việt Nam. Báo cáo dự báo tiềm năng phát triển Ngành năng lượng tái tạo tại Việt Nam (cập nhật theo số liệu mới nhất trong Quy hoạch điện VIII). Khuyến nghị các nhân tố quyết định thành công/thất bại khi tham gia thị trường Quy mô 714 tỷ USD cho các Nhà xây dựng/thương mại và Nhà tài trợ phát triển dự án (Ngân Hàng).