Bảo hiểm – Báo cáo lần đầu – Bức tranh ngành đầy triển vọng

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 28/12/2020

Thị trường bảo hiểm Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển với tỷ lệ thâm nhập và mức chi tiêu cho bảo hiểm bình quân đầu người ở mức thấp, lần lượt là 2.65% và 72 USD/người so với mức 9.6% và 4,664 USD/người ở các thị trường phát triển. Lượng dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ chỉ ~8.5%. Đây đích thực là một sân chơi tiềm năng cho các doanh nghiệp trong ngành.