POW: Hợp đồng PPA của NT3-4 vẫn đang chờ cơ chế giá LNG

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan: POW-KIS-C
Ngày phát hành: 25/10/2023
Trong 4Q23, chúng tôi ước tính doanh thu và LNST của POW lần lượt ở mức 7,390 tỷ đồng (+40% qoq, -4% yoy) và 235 tỷ đồng (+684% qoq, -68% yoy). Con số dự báo khả quan hơn so với 3Q23 tuy nhiên vẫn ở mức thấp nếu so với mức nền cao của 4Q22. Sự cải thiện so với 3Q23 chủ yếu đến từ (1) việc ít bị ảnh hưởng bởi hoạt động đại tu nhà máy; (2) tổ máy 2 – NM Vũng Áng 1 hoạt động toàn thời gian trong 4Q (so với 3Q tổ máy chỉ vận hành trong tháng 09) và (3) sự hoạt động hiệu quả hơn các nhà máy thủy điện nhờ tình hình thủy văn thuận lợi.