NT2: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 29,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan: NT2-KIS-C
Ngày phát hành: 18/10/2023
LNST 3Q23 giảm 62% n/n do giảm sản lượng và biên LNG, 4Q23 KQKD kỳ vọng cải thiện hơn so với 3Q23, Duy trì khuyến nghị MUA.