BID: Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 51,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: BID
Ngày phát hành: 19/03/2024
Cổ phiếu BID đã có nhịp tăng tốt trong thời gian vừa qua, đã phần nào phản ánh triển vọng kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2024. Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu BID. Giá mục tiêu cho năm 2024 là 51,700VND/cp, thấp hơn 0.6% so với giá tại ngày 18/03/2023.