ANV: Sẵn sàng để mở rộng toàn cầu

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: ANV
Ngày phát hành: 04/09/2020

KBSV ra báo cáo lần đầu đối với CTCP Nam Việt (ANV) với khuyến nghị MUA và giá mục tiêu 21,700 VND dựa trên phương pháp chiết khấu dòng tiền. ANV đang mở rộng vùng nuôi nhằm tăng sản lượng lên hơn gấp đôi để mở rộng thị trường Trung Quốc, quay lại thị trường Mỹ, tăng xuất khẩu sang EU và các nước khác (chủ yếu là Trung Đông và Mỹ Latinh). Dự án vùng nuôi Bình Phú có quy mô khá lớn, dự kiến sẽ tăng sản lượng từ mức 120,000 tấn năm 2019 lên 200,000 tấn vào năm 2020E và 250,000 tấn vào năm 2021E.