Báo cáo ngành Dược phẩm

Nguồn báo cáo: FTPS
Doanh nghiệp liên quan: IMP-TRA-DMC-DHG-SPM-DHT
Ngày phát hành: 11/04/2020

Với số ca mắc bệnh COVID-19 mới mỗi ngày có xu hướng giảm và nhiều nhà máy sản xuất API tại Trung Quốc bắt đầu hoạt động trở lại từ cuối tháng 02/2020, Ấn Độ được kỳ vọng sẽ sớm dỡ bỏ hạn chế việc xuất khẩu các API thiết yếu. Do đó, FPTS cho rằng dịch bệnh COVID-19 chỉ tác động ngắn hạn lên ngành dược Việt Nam. Chúng tôi đánh giá KHẢ QUAN đối với IMP, THEO DÕI đối với TRA, và KÉM KHẢ QUAN đối với các doanh nghiệp thiếu nguyên liệu dự trữ phục vụ cho hoạt động sản xuất trong Q1 2020 (giả định công suất sản xuất tương đương năm 2019) như DMC, DHG, SPM, và có áp lực trả nợ cao như DHT trong bối cảnh dịch bệnh