NLG: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 50,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: AGRISECO
Doanh nghiệp liên quan: NLG-AGR
Ngày phát hành: 17/05/2024
Nam Long có quỹ đất dân cư sạch gần 700ha tại khu vực phía Nam. Tiến độ bán các dự án có nhiều tín hiệu tích cực, kỳ vọng sẽ thúc đẩy KQKD trong thời gian tới. Agriseco Research dự báo lợi nhuận trong 2024 sẽ tăng trưởng nhờ ghi nhận bàn giao chính từ 2 dự án Akari City và Cần Thơ đồng thời lợi nhuận sẽ được thúc đẩy bởi khoản thoái vốn Paragon Đại Phước và lãi từ dự án Mizuki Park. Về trung và dài hạn, NLG kỳ vọng sẽ hưởng lợi nhờ tập trung triển khai các dự án nhà ở bình dân, phù hợp nhu cầu ở thực trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Chúng tôi khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG cổ phiếu NLG với giá mục tiêu nâng lên 50.000đ/cp (upside 14% so với giá hiện tại).