CST: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 31,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: IVS
Doanh nghiệp liên quan: CST-IVS
Ngày phát hành: 14/06/2024
Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV (UpCOM: CST) là đơn vị có sản lượng sản xuất than hàng đầu trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cổ phiếu CST có tiềm năng tăng giá trong giai đoạn sắp tới nhờ những lý do sau đây: (1) nhu cầu về than trong nước một vài năm tới được dự báo ở mức cao do nhu cầu về nhiệt điện cao, giúp cải thiện vòng quay hàng tồn kho và ROA cho các doanh nghiệp ngành than, trong đó có CST; (2) CST đã giải quyết xong các vấn đề cấp giấy phép khai thác trong năm 2023 và công suất khai thác của công ty được mở rộng; (3) CST có kế hoạch và đã nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên HNX – chúng tôi kỳ vọng HNX sẽ chấp thuận hồ sơ niêm yết của CST và việc được niêm yết trên HNX kết hợp với các chỉ số định giá hấp dẫn sẽ giúp CST nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư tạo động lực cho cổ phiếu tăng giá. Chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu 6-18 tháng cho cổ phiếu CST là 31,000 đồng/cp và đưa ra khuyến nghị MUA với upside dự kiến 30.80%. Rủi ro đáng lưu ý của CST là rủi ro thanh khoản: cổ phiếu có thanh khoản tương đối thấp nên các nhà đầu tư cân nhắc chỉ đầu tư vào cổ phiếu CST với mức đầu tư hợp lý.