AGR: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 23,80 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VCBS
Doanh nghiệp liên quan: AGR-VCBS-C-AGRIBANK
Ngày phát hành: 15/04/2024
AGR cho tín hiệu kiểm định thành công vùng hỗ trợ quanh 20-21. ▪ Thanh khoản trong phiên tăng ổn định cho thấy lực cầu đang quay trở lại với cổ phiếu này. ▪ Chỉ báo xu hướng RSI, MACD, và chỉ báo dòng tiền CMF ở khung đồ thị 1H đều hướng lên dự báo xu hướng tích cực của AGR.