TPB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 22,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: TPB
Ngày phát hành: 21/06/2024
Sử dụng 2 phương pháp định giá P/B và Chiết khấu lợi nhuận thặng dư, chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu cho năm 2024 của cổ phiếu TPB là 22,700 VND/cp, cao hơn 24.4% so với giá tại ngày 20/06/2024. Khuyến nghị MUA với cổ phiếu TPB.