BCG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 12,510 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SBS
Doanh nghiệp liên quan: BCG-NG-C
Ngày phát hành: 02/11/2023
Dù tình hình chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp và kinh tế toàn cầu đặt ra nhiều thách thức nhưng Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm sáng kinh tế trong khu vực. Nền kinh tế đang trên đà phát triển với tốc độ nhanh cùng với đó việc định hướng phát triển ngành năng lượng Việt Nam theo hướng năng lượng tái tạo sẽ là cơ hội cho doanh nghiệp như Bamboo Capital có thể bứt phá. Giá tham chiếu của BCG ngày 02/11/2023 là 7,440 VND/CP đang thấp hơn nhiều so với giá mục tiêu nên SBS đánh giá BCG ở mức Hấp Dẫn.