Danh mục cổ phiếu tiềm năng được giới thiệu trong giai đoạn tới

Nguồn báo cáo: VIETINBANK SECURITIES
Doanh nghiệp liên quan: CTS-VRE-TPB-TCMTD-VPB-HHV-DGGVR-PTB-TNG
Ngày phát hành: 05/06/2024
*Chờ mua: Nhà đầu tư không nên giải ngân tỷ trọng lớn vào cổ phiếu tại thời điểm khuyến nghị, tìm cơ hội mua vào khi giá cổ phiếu đã được chiết khấu về vùng giá hợp lý hoặc tại vùng hỗ trợ mạnh. *Mua: Nhà đầu tư có thể giải ngân ngay tại vùng giá được khuyến nghị