VCB: Cập nhật ĐHCĐ thường niên 2024 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: VCB-C
Ngày phát hành: 28/04/2024
KQKD 2023: Huy động vốn thị trường 1 đạt 1.4 triệu tỷ đồng, tăng 11.8% YoY; dư nợ tín dụng đạt 1.28 triệu tỷ đồng, tăng 10.8% YoY. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát tốt ở mức ~0.99% tổng dư nợ. LNTT cả năm đạt 41,244 tỷ đồng, tăng 10.4% YoY và hoàn thành kế hoạch NHNN giao. Chỉ tiêu lợi nhuận bao gồm ROAA và ROAE đều duy trì ở mức cao, tương đương 1.81% và 21.99%. Hệ số an toàn CAR ghi nhận mức 11.39%. — KQKD 1Q2024: LNTT quý 1 suy giảm nhẹ 4.6% YoY, đạt 10,718 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 giảm 3.31% YTD với mục đích tăng hiệu quả sử dụng vốn, hỗ trợ NIM. Dư nợ tín dụng giảm 0.42% YTD chủ yếu do lĩnh vực bản lẻ giảm, trong khi bán buôn ghi nhân tăng trưởng dương. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0.99% lên 1.22% vào thời điểm cuối quý 1. Ban HĐQT cho biết việc nợ xấu bán buôn tăng đã sớm được nhận diện và đang có biện pháp xử lý, còn nợ xấu bản lẻ nhờ có tỷ lệ tài sản đảm bảo cao nên khả năng mất vốn là không nhiều.