Trương Ngọc Linh


Trương Ngọc Linh
 • Họ tên : Trương Ngọc Linh
 • Năm sinh : 13/09/1976
 • Nguyên quán : Hải Phòng
 • Nơi sinh : Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 • Cư trú : Tổ 12, khu 3, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Số CMND : 100650427
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.01 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.01 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Khai thác mỏ
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 06 năm 1997 đến tháng 07 năm 1997 : Công nhân Vận tải lò Mỏ than Hà Lầm
 • Từ tháng 07 năm 1997 đến tháng 06 năm 2003 : Cán bộ phòng Kỹ thuật Công ty Than Hà Lầm
 • Từ tháng 07 năm 2003 đến ngày 15 tháng 03 năm 2005 : Phó phòng Kỹ thuật Công ty Than Hà Lầm
 • Từ ngày 16 tháng 03 năm 2005 đến ngày 20 tháng 03 năm 2005 : Trưởng phòng An toàn Công ty Than Hà Lầm
 • Từ ngày 20 tháng 03 năm 2005 đến ngày 20 tháng 05 năm 2005 : Trợ lý Giám đốc Công ty Than Hà Lầm
 • Từ ngày 21 tháng 05 năm 2005 đến tháng 10 năm 2005 : Quản đốc Công trường KTCB1 Công ty Than Hà Lầm
 • Từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 09 năm 2006 : Trợ lý Giám đốc Công ty Than Hà Lầm
 • Từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 01 năm 2008 : Phó Giám đốc Công ty Than Hà Lầm - TKV
 • Từ ngày 21 tháng 04 năm 2013 đến ngày 28 tháng 10 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV
 • Từ tháng 02 năm 2008 : Phó Giám đốc CTCO Than Hà Lầm - TKV

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HLC 961 0 31/12/2021 0.01
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HLC
   961
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   0.01

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Trương Văn Chính

Em trai HLC 491 31/12/2015 0.01