Nguyễn Văn Sơn


Nguyễn Văn Sơn
 • Họ tên : Nguyễn Văn Sơn
 • Năm sinh : 18/04/1967
 • Nguyên quán : Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội
 • Nơi sinh : Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội
 • Cư trú : Tổ 5 - Khu 4 - Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
 • Số CMND : 100556499
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.05 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.05 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Cơ điện
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 04 năm 1986 đến tháng 02 năm 1988 : Công nhân sửa chữa cơ điện - Mỏ than Hà Lầm
 • Từ tháng 03 năm 1988 đến tháng 02 năm 1991 : Bộ đội - D9 - Phòng tham mưu phòng không F369 Quảng Ninh
 • Từ tháng 03 năm 1991 đến tháng 09 năm 1998 : Công nhân sửa chữa cơ điện - Mỏ than Hà Lầm
 • Từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 05 năm 2001 : Ca trưởng cơ điện Công trường vận chuyển 28 - Mỏ than Hà Lầm
 • Từ tháng 06 năm 2001 đến tháng 04 năm 2006 : Nhân viên phòng Cơ điện - Công ty Than Hà Lầm
 • Từ tháng 05 năm 2006 đến tháng 01 năm 2008 : Phó phòng Cơ điện Công ty Than Hà Lầm - TKV
 • Từ tháng 02 năm 2008 đến tháng 02 năm 2009 : Ủy viên BKS, Phó phòng Cơ điện CTCP Than Hà Lầm - TKV
 • Từ tháng 02 năm 2009 đến tháng 04 năm 2013 : Ủy viên BKS, Trưởng phòng Cơ điện CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin
 • Từ tháng 05 năm 2013 : Ủy viên BKS, Phó giám đốc CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HLC 4,341 0.02 31/12/2021 0.05
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HLC
   4,341
   0.02%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   0.05