Vũ Ngọc Thắng


Vũ Ngọc Thắng
 • Họ tên : Vũ Ngọc Thắng
 • Năm sinh : 09/12/1979
 • Nguyên quán : Diên Hồng - huyện Thanh Miện - Tỉnh Hải Dương
 • Nơi sinh : Thanh Miện – Hải Dương
 • Cư trú : Tổ 8 – Khu 1- Phường Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh
 • Số CMND : 100721152
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.02 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.02 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Khai thác mỏ
Quá trình làm việc:
 • 10/2015-nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin
 • 4/2012-10/2015: Phó giám đốc ban quản lý dự án - Công ty than Hà Lầm, Tổng công ty than Việt Nam
 • 5/2010-4/2012: Trưởng phòng phòng kỹ thuật nhỏ - Công ty than Hà Lầm, Tổng công ty than Việt Nam
 • 1/2010-5/2010: Quản đốc công trường Khai thác 5 - Công ty than Hà Lầm, Tổng công ty than Việt Nam
 • 3/2009-1/2010: Quản đốc công trường KYCB3 - Công ty than Hà Lầm, Tổng công ty than Việt Nam
 • 6/2007-2/2009: Trưởng phòng phòng kỹ thuật nhỏ - Công ty than Hà Lầm, Tổng công ty than Việt Nam
 • 12/2006-6/2007: Quyền trưởng phòng phòng kỹ thuật nhỏ - Công ty than Hà Lầm, Tổng công ty than Việt Nam
 • 01/2005-12/2006: Phó trưởng phòng phòng kỹ thuật nhỏ - Công ty than Hà Lầm, Tổng công ty than Việt Nam
 • 06/2002-01/2005: Cán bộ kĩ thuật phòng kỹ thuật mỏ - Công ty than Hà Lầm, Tổng công ty than Việt Nam
 • 08/2001-06/2002: Công nhân khai thác than hầm lò - Công trường 26, Công ty than Hà Lầm, tổng công ty than Việt Nam
 • Từ ngày 01 tháng 11 năm 2015 đến ngày 01 tháng 06 năm 2020 : Phó Giám đốc CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin
 • Từ ngày 21 tháng 04 năm 2013 đến ngày 29 tháng 06 năm 2020 : Thành viên HĐQT CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin
 • Từ ngày 01 tháng 06 năm 2020 đến ngày 08 tháng 06 năm 2021 : Quyền Giám đốc CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HLC 1,421 0.01 31/12/2021 0.02
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HLC
   1,421
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   0.02