Nguyễn Nam Cường


Nguyễn Nam Cường
 • Họ tên : Nguyễn Nam Cường
 • Năm sinh : 09/11/1979
 • Nguyên quán : Hà Nội
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Cư trú : Số nhà 36 Ngõ 2, Đƣờng Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa Hà Nội
 • Số CMND : 012227433

Quá trình học tập:
 • Thạc sỹ Kiến trúc
Quá trình làm việc:
 • 10/2012 – nay: Phó Giám đốc - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.
 • 2011 – 10/2012:Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội HUD.VN
 • 2010 – 2011: Phó Giám đốc - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2
 • 2009 – 2010:Phó Ban Chiến lược – Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị
 • 2007 – 2009:Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
 • 2005 – 2007:Cán bộ công ty PTW Australia
 • 2003-2005:Du học Anh Quốc
 • 2002 – 2003: Cán bộ - Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HUDCIC

Chức vụ hiện tại