Cao Việt Phương


Cao Việt Phương
 • Họ tên : Cao Việt Phương
 • Năm sinh : 23/12/1978
 • Nguyên quán : Thanh Phong - Thanh Niêm - Hà Nam Ninh
 • Nơi sinh : Hạ Long - Quảng Ninh
 • Cư trú : Hòn Gai - Hạ Long - Quảng Ninh
 • Số CMND : 100729452
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.02 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.02 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Kinh tế
 • Kỹ sư Khai thác mỏ
Quá trình làm việc:
 • 2010-nay: trưởng phòng an toàn Công ty Cổ phần than Hà Lầm - VINACOMIN
 • 2008-2010: Trưởng phòng an toàn Công ty Cổ phần than Hà Lầm - VINACOMIN
 • 2007-2008: Quản đốc công trường khai thác Công ty Cổ phần than Hà Lầm - TKV
 • 2004-2007: Bí thư ĐTN - Phó phòng Thông gió Công ty than Hà Lầm - TKV
 • 2001-2004: Cán bộ kỹ thuật - Công ty than Hà Lầm
 • 2000-2001: Công nhân khai thác hầm lò - Công ty than Hà Lầm

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HLC 1,239 0 31/12/2021 0.02
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HLC
   1,239
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   0.02