Trần Quốc Tuấn


Trần Quốc Tuấn
 • Họ tên : Trần Quốc Tuấn
 • Năm sinh : 30/07/1966
 • Nơi sinh : Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
 • Cư trú : Khối 3, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An
 • Số CMND : 183737473
 • Trình độ : Kỹ sư
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.02 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.02 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Dệt
Quá trình làm việc:
 • Tháng 11/2017 - Nay: Phó Tồng giám đốc Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan
 • Tháng 10/2015 - 11/2017: Giám đốc NMS1 - Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan
 • Tháng 6/2012 - 10/2015 Trưởng phòng ĐHSX - Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan
 • Tháng 5/2005 - 6/2012: Phó phòng ĐHSX - Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan
 • Tháng 10/2000 - 5/2005: Cán bộ kỹ thuật - Nhà máy Sợi Vinh
 • Tháng 2/1994 - 9/2000: Công nhân - Nhà máy Sợi Vinh

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HLT 2,541 0.05 31/12/2021 0.02
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HLT
   2,541
   0.05%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   0.02