Trịnh Xuân Khoa


Trịnh Xuân Khoa
 • Họ tên : Trịnh Xuân Khoa
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.01 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.01 tỷ đồng


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HLC 411 0 30/06/2021 0.01
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HLC
   411
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/06/2021
   0.01