Lưu Thị Thoa


Lưu Thị Thoa
 • Họ tên : Lưu Thị Thoa
 • Năm sinh : 19/12/1965
 • Nguyên quán : Hà Bắc
 • Nơi sinh : An Thịnh - Gia Lương - Hà Bắc
 • Cư trú : Thị trấn Quảng Yên - Yên Hưng - Quảng Ninh
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.35 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.35 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • - 01/2004 - Nay: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Gốm Xây dựng Hạ Long I - Viglacera thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và gốm xây dựng - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.
 • - 12/2002 - 12/2003: Trưởng Ban Kinh tế - Xí nghiệp gạch Yên Hưng thuộc Công ty gốm xây dựng Hạ Long - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh
 • - 08/1997 - 11/2002: Nhân viên Kinh tế - Xí nghiệp gạch Yên Hưng thuộc Công ty Gốm xây dựng Hạ Long - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.
 • Từ 11/1987 đến 07/1997 : Nhân viên kế toán - Xí nghiệp Yên Hưng - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh
 • Đến ngày 01 tháng 01 năm 2021 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HLY 44,180 4.42 31/12/2022 0.35
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HLY
   44,180
   4.42%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.35