Ngô Hải Nguyên


Ngô Hải Nguyên
 • Họ tên : Ngô Hải Nguyên
 • Năm sinh : 24/11/1971
 • Nguyên quán : Quảng Ninh
 • Nơi sinh : Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
 • Cư trú : Tổ 12 khu 1B - Phường Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.17 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.17 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Tin học
Quá trình làm việc:
 • 02/2004 - nay: Phó Giám đốc phụ trách sản xuất - Công ty cổ phần Hạ Long I Viglacera thuộc Tổng Công ty thủy tinh và gốm xây dựng - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng -Quảng Ninh.
 • 01/2004 - 01/2005: Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật - Công ty cổ phần Hạ Long I Viglacera thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh
 • 03/2003 - 12/2003: Quản đốc phân xưởng Cơ điện - Xí nghiệp gạch Yên Hưng thuộc Công ty Gốm xây dựng Hạ Long - Km7 Cộng Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh.
 • 10/2002 - 2/2003: Phó Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ - Công ty Gốm xây dựng Hạ Long - Phường Giếng Đáy - TP Hạ Long - Quảng Ninh.
 • 05/2002 - 09/2002: Nhân viên Ban quản lý dự án Nhà máy gạch COTTO Giếng Đáy thuộc Công ty Gốm Xây dựng Hạ Long - Phường Giếng Đáy - TP Hạ Long - Quảng Ninh
 • Từ 02/2002 đến 04/2002 : Nhân viên phòng Kỹ thuật công nghệ - Công ty Gốm xây dựng Hạ Long - Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh
 • Đến ngày 01 tháng 11 năm 2019 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HLY 21,000 2.1 31/12/2019 0.17
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HLY
   21,000
   2.1%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   0.17