Trương Bá Liêm


Trương Bá Liêm
 • Họ tên : Trương Bá Liêm
 • Năm sinh : Năm 1963
 • Nguyên quán : Quảng Nam
 • Cư trú : TP. HCM
 • Trình độ : - Thạc sỹ- Kỹ sư
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.26 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 12.1 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Chế tạo máy
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • Từ năm 1987 đến năm 1997 : Cán bộ kỹ thuật, Cửa hàng phó, Cửa hàng trưởng, Phó Giám đốc Xí nghiệp thuộc Công ty Kim khí Đà Nẵng
 • Từ năm 1998 đến năm 1999 : Giám sát Kinh doanh khu vực miền Trung Công ty Mercedes Benz
 • Từ năm 1999 đến năm 2000 : Học Thạc sỹ tại Úc
 • Từ năm 2001 đến năm 2003 : Phó phòng Kinh doanh – Xuất nhập khẩu Công ty Kinh doanh thép & TB Công nghiệp
 • Từ năm 2003 đến năm 2005 : Phó Giám đốc Công ty kinh doanh thép & TB Công nghiệp, Công ty Kim khí TP. Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 01 năm 2006 : Phó TGĐ CTCP Kim khí TP. Hồ Chí Minh

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HMC 20,618 0.08 21/06/2022 0.26
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HMC
   20,618
   0.08%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 21/06/2022
   0.26

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 TNB 1,150,000 7.94% 05/2016 11.85
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   TNB
   1,150,000
   7.94%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 05/2016
   11.85

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HMC 28/04/2021 - 27/05/2021 44,860 27/05/2021 29,000
 • Đã mua HMC 16/01/2012 - 10/03/2012 20,000 10/03/2012 7,660
 • Đã bán HMC 28/12/2008 - 30,000 28/12/2008 30,000
 • Đã mua HMC - 100,000 16/03/2008 37,320