Nguyễn Thủy Ly


Nguyễn Thủy Ly
 • Họ tên : Nguyễn Thủy Ly
 • Tổng tài sản cá nhân : 43.21 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 43.21 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HMC 2,177,200 7.98 25/01/2024 25.58
 • 2 TNB 2,123,503 14.66 27/10/2023 17.63
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HMC
   2,177,200
   7.98%
  • 2
   TNB
   2,123,503
   14.66%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 25/01/2024
   25.58
  • 27/10/2023
   17.63

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua HMC - 0 26/12/2023 7,700
 • Đã mua HMC - 0 16/10/2023 51,200
 • Đã mua HMC - 0 08/01/2023 88,000
 • Đã bán HMC - 0 15/11/2021 280,000
 • Đã bán HMC - 0 24/10/2021 100,000
 • Đã bán HMC - 0 05/09/2021 90,000
 • Đã bán HMC - 0 18/08/2021 10,000
 • Đã bán HMC - 0 28/06/2021 16,000
 • Đã bán HMC - 0 26/04/2021 66,800
 • Đã bán HMC - 0 08/03/2021 13,000