Nguyễn Minh Tính


Nguyễn Minh Tính
 • Họ tên : Nguyễn Minh Tính
 • Trình độ : Kỹ sư Cơ khí
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.14 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 36.48 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Cơ khí
Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 29 tháng 03 năm 2012 đến ngày 01 tháng 03 năm 2018 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
 • Từ ngày 27 tháng 03 năm 2012 đến ngày 27 tháng 03 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 TNB 14,490 0.1 30/08/2022 0.14
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   TNB
   14,490
   0.1%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/08/2022
   0.14

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 TNB 3,825,000 26.4% 05/2016 36.34
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   TNB
   3,825,000
   26.4%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 05/2016
   36.34

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua TNB 22/04/2012 - 18/06/2012 10,000 16/05/2012 4,500