Nguyễn Hữu Khánh


Nguyễn Hữu Khánh
 • Họ tên : Nguyễn Hữu Khánh
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.04 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.04 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 21 tháng 03 năm 2018 đến ngày 29 tháng 05 năm 2020 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 TNB 3,906 0.03 30/08/2022 0.04
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   TNB
   3,906
   0.03%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/08/2022
   0.04