Hoàng Xuân Thành


Hoàng Xuân Thành
 • Họ tên : Hoàng Xuân Thành
 • Năm sinh : 13/06/1968
 • Nguyên quán : Xã Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An
 • Cư trú : số nhà 3/2 ngõ 39 đường Vạn An, Khối Liên Cơ, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An
 • Số CMND : 181929789
 • Trình độ : Thạc sỹ Kinh tế
 • Tổng tài sản cá nhân : 5.38 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 781.54 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Thạc sỹ Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • + 01/2015 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc CTCP Thủy điện Hủa Na
 • + 5/2007-12/2014: Kế toán trưởng CTCP Thủy điện Hủa Na
 • + 5/1993 -5/2007: Thanh tra viên, thanh tra chính, phó chánh thanh tra tài chính Sở Tài chính Nghệ An
 • + 9/1991 - 4/1993: Cán bộ thanh tra tài chính Sở Tài chính Hà Tĩnh
 • 9/1990-8/1991: Cán bộ thanh tra tài chính Sở Tài chính Nghệ Tĩnh
 • Từ tháng 01 năm 2015 đến ngày 19 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
 • Từ ngày 11 tháng 10 năm 2017 đến ngày 07 tháng 05 năm 2018 : Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
 • Từ tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 07 năm 2018 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
 • Từ tháng 04 năm 2018 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HNA 240,000 0.1 31/12/2022 5.38
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HNA
   240,000
   0.1%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   5.38

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HNA 34,650,000 14.73% 10/2017 776.16
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HNA
   34,650,000
   14.73%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 10/2017
   776.16

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Hoàng Đức Tài

Con trai HNA 10,000 06/07/2021 0.22

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HNA 10/11/2021 - 02/12/2021 100,000 02/12/2021 60,000