Trần Thị Thu Hà


Trần Thị Thu Hà
 • Họ tên : Trần Thị Thu Hà
 • Năm sinh : 23/09/1983
 • Nguyên quán : xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
 • Cư trú : Khối 14, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Số CMND : 186021198
 • Trình độ : Thạc sỹ
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.9 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.9 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • + 04/2018 - nay: Trưởng BKS - Công ty CP thủy điện Hủa Na
 • Thủy điện Hủa Na
 • + 10/2017 - 04/2018: Phó phòng Tài chính Ke toán - Công ty cổ phần
 • Phần thủy điện Hủa Na
 • + 06/2007 - 10/2017: Nhân viên phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ
 • Họp tác kinh tế Việt Lào
 • 08/2006 - 6/2007: Nhân viên phòng Nghiệp vụ 1 - Công ty CP ĐT &

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HNA 40,025 0.02 31/12/2022 0.9
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HNA
   40,025
   0.02%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.9

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HNA 04/07/2021 - 26/07/2021 200,000 05/07/2021 200,000