Lê Văn Hồng


Lê Văn Hồng
 • Họ tên : Lê Văn Hồng
 • Năm sinh : 15/08/1960
 • Nguyên quán : Thanh Hóa
 • Trình độ : Cử nhân - Đại học Luật Hà Nội
 • Tổng tài sản cá nhân : 12.69 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 12.69 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Đại học Luật Hà Nội - Cử nhân
Quá trình làm việc:
 • Từ năm 1988 đến năm 1991 : Cán bộ kinh doanh vật tư Công ty Bê tông – Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Từ năm 1992 đến năm 2003 : Trưởng phòng Kinh doanh vật tư Công ty Xây lắp & vật tư Xây dựng 7 – Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Từ năm 2004 đến năm 2005 : Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thép Thành Đô
 • Từ tháng 01 năm 2006 : Ủy viên HĐQT CTCP Kim khí TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thép Thành Đô

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HMC 1,040,000 3.81 21/06/2022 12.69
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HMC
   1,040,000
   3.81%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 21/06/2022
   12.69

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HMC - 800,000 05/03/2008 800,000