Đinh Thái Ngọc


Đinh Thái Ngọc
  • Họ tên : Đinh Thái Ngọc
  • Năm sinh : 01/02/1975
  • Cư trú : TP. HCM

Quá trình làm việc:
  • Từ tháng 03 năm 2007 đến tháng 08 năm 2007 : Phó phòng kế hoạch kinh doanh - công ty thép Miền Nam
  • Từ tháng 09 năm 2007 đến tháng 09 năm 2010 : Phó phòng vật tư XNK - Tổng Công ty Thép Việt Nam
  • Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012 : Giám đốc Công ty Vật liệu chịu lửa Nam Ưng
  • Từ tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng 06 năm 2014 : Giám đốc CN Miền Tây - Cty Thép Việt Nam - CTCP
  • Từ ngày 01 tháng 07 năm 2014 đến ngày 01 tháng 08 năm 2015 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh
  • Từ tháng 07 năm 2014 : Giám đốc chi nhánh Miền Tây - Công ty cổ phần Kim khí TP.HCM

Chức vụ hiện tại