Đoàn Thị Thanh Thúy


Đoàn Thị Thanh Thúy
 • Họ tên : Đoàn Thị Thanh Thúy
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.03 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.03 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HMC 2,730 0.01 31/12/2022 0.03
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HMC
   2,730
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.03

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Trần Anh Dũng

NLQ HMC 35,191 21/06/2022 0.44