Nguyễn Thị Bình


Nguyễn Thị Bình
 • Họ tên : Nguyễn Thị Bình
 • Năm sinh : 25/03/1978
 • Nơi sinh : Nghệ An
 • Số CMND : 040178015026
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.01 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.01 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HMR 1,000 0.02 26/11/2021 0.01
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HMR
   1,000
   0.02%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 26/11/2021
   0.01