Tạ Hữu Diễn


Tạ Hữu Diễn
 • Họ tên : Tạ Hữu Diễn
 • Năm sinh : 15/01/1961
 • Nguyên quán : Bắc Ninh
 • Số CMND : 027061000095
 • Tổng tài sản cá nhân : 106.37 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 106.37 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 26 tháng 04 năm 2018 đến ngày 25 tháng 04 năm 2019 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 RCC 6,241,075 19.46 02/02/2023 106.1
 • 2 HMR 30,000 0.53 26/11/2021 0.27
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   RCC
   6,241,075
   19.46%
  • 2
   HMR
   30,000
   0.53%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 02/02/2023
   106.1
  • 26/11/2021
   0.27

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Tạ Thanh Tùng

Con trai HMR 2,500 26/11/2021 0.02

Nguyễn Thùy Linh

Con dâu HMR 2,500 26/11/2021 0.02

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua RCC 01/12/2021 - 23/12/2021 100,000 23/12/2021 70,627
 • Đã mua RCC 13/01/2019 - 11/02/2019 500,000 11/02/2019 16,554
 • Đã mua RCC 21/11/2018 - 20/12/2018 1,000,000 13/12/2018 669,334
 • Đã mua RCC - 0 09/04/2018 832,000
 • Đã mua RCC - 0 03/04/2018 695,611
 • Đã bán RCC - 0 02/04/2018 567,300
 • Đã mua RCC - 0 05/01/2017 1,176,458