Nông Thị Tuệ


Nông Thị Tuệ
 • Họ tên : Nông Thị Tuệ
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.1 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.1 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 ATB 162,000 1.17 30/06/2021 0.1
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   ATB
   162,000
   1.17%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/06/2021
   0.1