Nguyễn Đình Thắng


Nguyễn Đình Thắng
 • Họ tên : Nguyễn Đình Thắng
 • Năm sinh : 05/08/1982
 • Nơi sinh : Phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
 • Cư trú : Phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
 • Số CMND : 095248344
 • Trình độ : Kỹ sư Xây dựng cầu đường

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 14/06/2016 - nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần An Thịnh
 • Từ 08/2010- nay: Phó Giám đốc tại Công ty cổ phần An Thịnh Giám đốc tại Công ty CP Xây dựng Châu Minh
 • Từ 01/2006-08/2010: Phó Giám đốc tại Công ty cổ phần ĐT&XD Bắc Kạn
 • Từ 12/2004- 12/2005: Cán bộ kỹ thuật tại Công ty TNHH Hoàng Cường
 • Từ ngày 14 tháng 06 năm 2016 đến ngày 03 tháng 06 năm 2019 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần An Thịnh

Chức vụ hiện tại


Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Chu Thị Lan

Vợ ATB 1,000 31/12/2018 0

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán ATB 12/03/2018 - 05/04/2018 660,000 01/04/2018 660,000