Đậu Thị Nga


Đậu Thị Nga
 • Họ tên : Đậu Thị Nga
 • Năm sinh : 15/02/1980
 • Nguyên quán : Hoàng Mai – Quỳnh Lưu – Nghệ An
 • Cư trú : Khối 5, Phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
 • Số CMND : 182433886
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.02 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 49.97 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • 01/2015 - Nay: Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
 • 07/2011 – 12/2014: Phó phòng Tài chính kế toán Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
 • Măng Vicem Hoàng Mai.
 • 09/2003 – 06/2011: Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Xi

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HOM 4,992 0.01 31/12/2021 0.02
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HOM
   4,992
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   0.02

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HOM 10,627,000 14.76% 07/2022 49.95
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HOM
   10,627,000
   14.76%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 07/2022
   49.95