Đặng Ngọc Long


Đặng Ngọc Long
 • Họ tên : Đặng Ngọc Long
 • Năm sinh : 22/09/1965
 • Nguyên quán : Quỳnh Lưu - Nghệ An
 • Cư trú : P. Hưng Bình - TP Vinh - Nghệ An
 • Số CMND : 181901530
 • Trình độ : Cử nhân Kinh tế-Kế toán

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế-Kế toán
Quá trình làm việc:
 • + Từ T9/2016 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
 • + Từ 2010 - 09/2016: Giám đốc Ban quản lý dự án Đông Hồi - thuộc Tổng công ty công nghiệp Xi máng Việt Nam.
 • + Từ 2006 - 2010: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Nghệ An.
 • + Từ 2000 - 2006: Giám đốc Công ty Khoáng sản Nghệ An.
 • + Từ 1993 - 2000 : Ke toán trường Công ty Khoáng sàn Nghệ An.
 • + Từ 05/1992 - 12/1992: Chuyên viên Sở công nghiệp Nghệ An.
 • + Từ 1988 - 1992: Kế toán trường Nhà máy rượu 3/2 Nghĩa Đàn - thuộc sở công nghiệp Nghệ An.

Chức vụ hiện tại