Lê Thị Thu Thủy


Lê Thị Thu Thủy
 • Họ tên : Lê Thị Thu Thủy
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.08 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.08 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HOT 4,136 0.05 31/12/2022 0.08
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HOT
   4,136
   0.05%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.08

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Mạnh

Chồng HOT 2,384 31/12/2021 0.04