Nguyễn Thị Ngọc Lan


Nguyễn Thị Ngọc Lan
  • Họ tên : Nguyễn Thị Ngọc Lan
  • Năm sinh : 28/01/1969
  • Nguyên quán : Quảng Nam
  • Cư trú : 04 – Chu Văn An – P. Tân An - TP Hội An
  • Trình độ : Cử nhân

Quá trình học tập:
  • Cử nhân
Quá trình làm việc:
  • + 2013 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty
  • + 2005- Nay: Kế toán trưởng CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán công ty.
  • + 2004-2005: Phó phòng kế toán CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An.
  • 2000-2004: Nhân viên kế toán CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An.

Chức vụ hiện tại


Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Phạm Văn An

Chồng HOT 3,822 31/12/2021 0.07